16 Tình huống luật và cách xử lý đúng

16 Tình huống luật và cách xử lý đúng

16 TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH XỬ LÝ ĐÚNG

 

Tình huống 01:

Khi chuẩn bị phát bóng, bạn swing nháp, không có chủ đích đánh bóng nhưng vô tình chạm và làm bóng văng khỏi tee. Bạn chơi cùng nhóm cho rằng bạn bị phạt 2 gậy cho cú nháp vô tình chạm bóng này.

Xử lý đúng: Bạn sẽ không bị phạt trong trường hợp này do bóng vẫn chưa vào cuộc vì chưa thực hiện cú swing đúng theo Định nghĩa của Luật gôn. Bạn được quyền đặt lại bóng lên tee và phát bóng mà không bị phạt (Quyết định 18-2a/19).

Tình huống 02:

Bóng nằm trên tee, bạn vào tư thế chuẩn bị và thực hiện cú đánh nhưng trượt, bóng không rơi khỏi tee. Bạn cho rằng mình không bị cộng thêm gậy nào do bóng không di chuyển.

Xử lý đúng: Bạn phải cộng thêm 1 gậy cho cú đánh trượt đó. Bởi dù đánh không trúng và bóng không di chuyển, nhưng bạn đã thực hiện cú đánh có chủ đích theo Định nghĩa của Luật gôn. Lúc này bóng của bạn đã vào cuộc, bạn không được phép dời vị trí cắm tee, thậm chí không được nhấn tee thấp hơn tại vị trí cũ. Nếu kế tiếp bạn nháp chạm bóng như trường hợp 1 nói trên, bạn sẽ bị phạt cho lỗi làm bóng di chuyển theo Luật 18-2a (Quyết định 11-3/1).

Tình huống 03:

Bóng rơi vào khu vực bẫy nước cọc vàng, bạn lựa chọn phương án thả bóng trong vòng 2 gậy nhưng không gần cờ hơn tính từ điểm bóng cắt nước cuối cùng trước khi vào bẫy.

Xử lý đúng: Đối với bẫy nước cọc vàng, bạn không có lựa chọn thả trong vòng 2 gậy nhưng không gần hơn cờ nói trên. Bạn chỉ có 3 lựa chọn:

a). Đánh bóng từ vị trí bóng nằm trong bẫy (nếu vẫn còn bóng), không bị phạt.

b). Thả bóng không gần cờ hơn, trên đường thẳng kéo dài vô tận từ cờ xuyên qua điểm cuối cắt ranh bẫy nước.

c). Đánh lại từ điểm bóng nằm trước đó. Phạt 1 gậy cho 2 lựa chọn b và c (Luật 26-1).

Tình huống 04:

Bóng rơi vào vị trí rất khó trong bẫy cát, bạn không thể thực hiện cú đánh. Bạn tuyên bố không thể đánh bóng, chịu phạt 1 gậy và thả bóng bên ngoài bẫy cát, không gần cờ hơn và trên đường nối dài về sau từ cờ đến vị trí bóng theo đúng Luật 28.

Xử lý đúng: Đúng là trong bẫy cát bạn có quyền tuyên  bố không thể đánh bóng, chịu phạt và giải thoát khỏi vị trí khó. Tuy nhiên, đối với lựa chọn giải thoát trên, Luật 28b và 28c quy định thêm điều kiện là điểm thả bóng và vị trí bóng sau khi thả vẫn phải thuộc bẫy cát bóng đang nằm. Cách duy nhất bạn có thể giải thoát chịu phạt 1 gậy ra khỏi bẫy cát là quay lại và thực hiện cú đánh tại điểm bóng nằm trước đó theo Luật 27-1a.

Tình huống 05:

Trên đường bóng lăn dự kiến (line of putt), bạn thấy nhiều dấu giày (spike mark) của người chơi nhóm trước, và cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến cú đánh của mình nên dùng gậy đè cỏ để sửa các dấu này.

Xử lý đúng: Bạn không được phép sửa dấu giày trên đường bóng lăn dự kiến của mình trước khi thực hiện cú gạt mà chỉ được phép sửa vết lún do bóng tạo ra. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua lỗ trong đấu đối kháng (Quyết định 16-1a/12).

Tình huống 06:

Trong đấu gậy, bạn cho rằng sẽ bị phạt 2 gậy khi vô tình giẫm lên đường bóng lăn của bạn chơi, nhưng giẫm lên đường bóng lăn của mình thì không.

Xử lý đúng: Thực tế gần như ngược lại. Vô tình giẫm lên đường bóng lăn của bạn chơi, bạn đã vi phạm nguyên tắc Ứng xử nhưng không bị phạt nếu không cố tình nhằm tạo lợi thế cho mình (Quyết định 16-1a/13). Ngược lại, bạn có thể sẽ bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua lỗ trong đấu đối kháng nếu việc giẫm lên đường bóng lăn của chính mình là hành động có chủ đích (Quyết định 16-1a/12).

Tình huống 07:

Bóng của bạn bị lún nhẹ trên fairway trong chính chỗ lún do nó tạo ra. Bạn chơi cho rằng bạn không được giải thoát không phạt (free drop) vì bóng chưa lún đủ 1/3 quả bóng.

Xử lý đúng: Bóng của bạn đã xem như bị lún và bạn vẫn được giải thoát, lau chùi và thả bóng không phạt tại vị trí gần nhất có thể so với vị trí bóng lún nhưng không gần cờ hơn. Theo Quyết định 25-2/0.5 thì bóng được xem là lún khi một phần của nó thấp hơn mặt đất, với điều kiện phần đất lún này được tạo ra bởi chính quả bóng đó. Việc này đồng nghĩa chỉ cần đáy quả bóng thấp hơn mặt đất thì bóng đã được xem là lún (xem hình minh họa cho bóng lún trong trường hợp 1 và 2, và không lún cho trường hợp 3).

 

Tình huống 08:

Đánh vào rừng cọ, bạn không tìm thấy bóng sau 5 phút tìm kiếm. Bạn cho rằng nó đã vướng trên cành cọ và thả bóng chịu phạt 1 gậy tại vị trí bạn nghĩ là gần nhất so với vị trí bóng có thể bị vướng.

Xử lý đúng: Nếu không có bằng chứng hoặc nhân chứng cụ thể để chắc chắn rằng bóng của bạn bị vướng trên cành cọ thì bóng đó xem như bị mất, bạn sẽ phải quay lại điểm bóng nằm trước đó, thả bóng chịu phạt 1 gậy và đánh lại (Luật 27-1).

Tình huống 09:

Trong đấu gậy, bạn vô tình phát bóng từ ngoài khu vực phát bóng (over tee). Bạn chơi cho rằng bạn bị phạt 2 gậy và vẫn tiếp tục với quả bóng đã đánh từ ngoài khu vực phát bóng.

Xử lý đúng: Phạt 2 gậy cho lỗi đánh bóng từ ngoài khu vực phát bóng là đúng. Tuy nhiên, bạn đồng thời phải thực hiện lại cú đánh trong khu vực phát bóng hợp lệ. Tất các cú đánh trước đó từ ngoài khu vực phát bóng hợp lệ không bị tính vào điểm số của bạn (Luật 11-4b).

Tình huống 10:

Bóng của bạn vào bẫy nước và bạn quyết định đánh bóng tại vị trí trong bẫy. Trước khi thực hiện hiện cú đánh, bạn đặt gậy chạm mặt đất nhiều lần. Bạn chơi phạt bạn 2 gậy cho mỗi lần chạm gậy xuống đất.

Xử lý đúng: Bạn chỉ bị phạt tổng cộng 2 gậy dù nhiều lần phạm cùng 1 lỗi chạm gậy xuống mặt đất thuộc khu vực bẫy khi thực hiện cú đánh (Quyết định 1-4/12). Tuy nhiên, nếu bạn có thêm hành động vi phạm riêng lẽ khác nhau như: dời vật cản rời, bẻ cành cây để tạo lợi thế v.v… thì bạn sẽ bị phạt 2 gậy cho mỗi vi phạm khác nhau (Quyết định 13-4/28).

Tình huống 11:

Bóng rơi vào bẫy cát và nằm ngay cạnh 1 viên đá nhỏ, bạn cho rằng nhặt viên đá ra khỏi bẫy cát trước khi thực hiện cú đánh là hợp lệ và không bị phạt.

Xử lý đúng: Để xử lý đúng trường hợp này, trước tiên bạn nên kiểm tra luật địa phương xem có cho phép di dời đá sỏi khỏi bẫy cát để tránh nguy hiểm cho người chơi hay không. Trường hợp Luật địa phương không có quy định này, theo Định nghĩa thì đá sỏi được xem là vật cản rời (loose impedi- ment), do đó nếu bóng của bạn trong bẫy cát và bạn di dời viên đá đó trước khi thực hiện cú đánh sẽ bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua lỗ trong đấu đối kháng vì vi phạm Luật 13-4.

Tình huống 12:

Bóng của bạn nằm gần OB, một phần của bóng nằm trên lằn trắng và phần còn lại thuộc khu vực cỏ cao gần phía fairway. Bạn chơi cho rằng bóng của bạn đã ra ngoài OB.

Xử lý đúng: Theo Định nghĩa thì một quả bóng được coi là đã rơi vào khu vực OB khi toàn bộ quả bóng nằm trong khu vực OB, và ranh giới OB được phân định bởi đường thẳng nối liền mép trong của 2 cọc OB gần nhất, hoặc là đường mép gần với fairway nếu là đường vẽ màu trắng dưới đất. Do đó bóng của bạn chưa bị OB và bạn được tiếp tục thực hiện cú đánh kế tiếp tại vị trí nói trên (xem hình mình họa để rõ hơn).

Tình huống 13:

Tương tự trường hợp trên, nhưng bóng bạn nằm trên lằn sơn đỏ của bẫy nước, 1 phần bóng thuộc sân và 1 phần chạm vào vạch đỏ. Bạn cho rằng bóng của mình chưa vào bẫy nên có thể đặt gậy chạm đất trước khi thực hiện cú đánh.

Xử lý đúng: Theo Định nghĩa, bóng được xem là nằm trong bẫy nước khi nó nằm trong hoặc bất kỳ phần nào của nó chạm vào bẫy nước. Ranh bẫy nước là đường thẳng mép trong của cọc đỏ hoặc lằn kẻ đỏ. Do đó, bóng của bạn đã nằm trong bẫy nước và bạn sẽ bị phạt 2 gậy nếu đặt gậy xuống đất thuộc khu vực bẫy nước trước khi thực hiện cú đánh (Luật 26, Luật 13-4).

 

Tình huống 14:

Bóng của bạn rơi vào bẫy nước và nằm cạnh cọc đỏ ảnh hưởng đến cú đánh, bạn chơi yêu cầu bạn thực hiện cú đánh mà không được phép di dời cọc đỏ.

Xử lý đúng: Theo Định nghĩa, cọc đỏ và vàng phân định ranh bẫy nước được xem là vật cản nhân tạo. Nếu cọc đỏ này không bị cố định xuống mặt đất và có thể di dời dễ dàng thì sẽ được xem là vật cản nhân tạo di chuyển được.

Do đó, dù bóng của bạn có nằm trong bẫy nước hay không, bạn đều được phép di dời chiếc cọc này để thuận lợi hơn cho cú đánh (Luật 24-1).

Tuy nhiên, đối với cọc trắng phân định OB, bạn sẽ không được di dời vì theo Định nghĩa thì những vật dùng để xác định khu vực OB như tường, hàng rào, cọc hay lan can không được coi là vật cản và xem như được cố định. Bạn sẽ vi phạm Luật nếu di dời cọc trắng OB.

Tình huống 15:

Bóng của bạn chơi đã lên green nhưng cách cờ rất xa, còn bóng của bạn lọt vào bẫy cát nhưng gần cờ hơn. Bạn yêu cầu bạn chơi đánh trước nhưng bạn chơi không đồng ý vì cho rằng bóng nào chưa lên green thì phải đánh trước.

Xử lý đúng: Việc bóng đã lên green hay chưa không ảnh hưởng đến nguyên tắc quy định thứ tự đánh. Luật quy định người có bóng xa hơn so với cờ luôn được quyền ưu tiên đánh trước. Tuy nhiên, trong đấu gậy, việc đánh sai thứ tự sẽ không bị phạt nếu đây không phải là hành động cố tình nhằm tạo lợi thế cho bản thân hoặc mục đích hỗ trợ cho bạn chơi cùng (ví dụ hỗ trợ bạn chơi đoán khoảng cách chính xác hơn, đọc line và tốc độ green tốt hơn…). Nếu vi phạm về quy định thỏa thuận đánh sai lượt để tạo lợi thế nói trên, cả 2 người chơi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi (Luật 10-2).

Tình huống 16:

Bóng của bạn nằm trên khu vực cỏ cắt ngắn ở rìa green (fringe). Theo thói quen, bạn dùng bao tay phủi cát, do người chơi khác đánh lên từ bẫy cát, trên toàn bộ đường bóng lăn dự kiến kể cả khu vực cỏ cắt ngắn ngoài green và cho rằng làm như thế không phạm Luật.

Xử lý đúng: Theo định nghĩa thì cát chỉ được xem là vật cản rời nếu nằm trên green, khi nằm ngoài green chúng không được xem là vật cản rời. Do đó bạn chỉ được phủi cát trong khu vực green. Việc phủi cát nằm trên đường bóng lăn thuộc khu vực cỏ ngắn ở rìa green sẽ làm bạn bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua lỗ trong đối kháng, theo Luật 13-2.

LÊ VIỆT HÙNG ( R&A LEVEL 2- VRA)

Bình luận:
binh-luan

Matt

18/10/2022

kin0shki.ru

binh-luan

breerly

20/09/2022

cialis otc Chronic SSRI treatment for psychiatric conditions is known to predispose patients to withdrawal symptoms if medication is suspended abruptly

binh-luan

Orgaria

30/06/2022

[url=https://newfasttadalafil.com/]buy generic cialis online safely[/url] Ogbpnv Furosemide Nddohb Aurochem Canada cialis generic name Fymvfl https://newfasttadalafil.com/ - best cialis online

binh-luan

ltxvmxlxtgcd

21/06/2022

Тор: Любовь и гром http://clck.ru/rbT4C Тор Любовь и гром фильм онлайн

binh-luan

Đoàn sáu

10/09/2018

Tôi khó hiểu khi đọc tình huống . Chạm gậy trong khu vực bẫy nước ! Mỗi bài đăng một kiểu ! Có bài để chạm nhiều lần khi trong bẫy , chỉ phạt lỗi đó 1 gậy ! Nhưng ở đây thì lại phạt 2 gây thì đâu mới đúng !!

Viết bình luận của bạn:
Gọi ngay:0933748588
Linking Golf
popup

Số lượng:

Tổng tiền: